Boulder

הסיפור: חברת בולדר היא חברה צעירה היושבת בדרום רמת הגולן ומספקת ציוד מקצועי לחלקאי, לקבלן וכד'. ניגשנו לאפיון והבנת צרכים וכבר מההתחלה ידענו כי ניתן דגשים לצבעי האזור, להרים ולתחושת הביטחון שהמקום נותן כאשר רוכשים את המוצרים של הבולדרים

צבעים

#f88d2a

#f15b2a

#231f20

כתום

שחור